Shark Tank bước tiến đưa BLUSAIGON ra thế giới user

Shark Tank bước tiến đưa BLUSAIGON ra thế giới

Tuổi trẻ chính là thời điểm biến những ước mơ thành hiện thực. Chúng ta có sức khỏe, trí lực và quan trọng nhất là đam mê theo đuổi ước mơ của mình.

Shark Tank mùa 4 như một bước đệm “biến ước mơ thành hiện thực” giúp BLUSAIGON được nhiều người biết đến và lựa chọn chiếc bút độc đáo riêng cho mình hoặc làm quà tặng quốc gia cho người khác.

“Sự khác biệt” của nét bút không chỉ nằm ở những loại mực tốt mà còn nằm ở cái cách nghệ nhân tạo ra chúng. Thực tế này đã giúp BLUSAIGON có một hướng đi riêng, một thương hiệu riêng và những sản phẩm mang tính độc bản trên thị trường hiện nay được làm từ vỏ sò, vỏ ốc, ngọc trai.

Nhận thấy giá trị của món quà quốc gia cùng tính sáng tạo trong quá trình tạo thành chúng BLUSAIGON được shark Việt đầu tư cho 4 tỷ cho 32% cổ phần. Chỉ sau 3 ngày khi chương trình phát sóng lưu lượng người truy cập và tìm hiểu sản phẩm của BLUSAIGON tăng lên gấp 10 lần. Hiện các sản phẩm của BLUSAIGON không chỉ được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp, CEO trong nước mà còn được nhiều người nước ngoài biết đến và muốn sở hữu một cây bút độc bản cho riêng mình.

-------

[English version]

Shark Tank is one of the steps that BLUSAIGON is loved and supported by more people

Youth is the time to turn dreams into reality. We have health, intelligence and most importantly, the passion to pursue our dreams.

Shark Tank season 4 as a stepping stone to "turn dreams into reality" helps BLUSAIGON be known to many people and choose a unique pen for themselves or as a national gift for others.

The "difference" of the pen strokes lies not only in the good inks but also in the way the artist creates them. This fact has helped BLUSAIGON have a separate direction, a separate brand and unique products on the market today made from seashells, snail shells, pearls.

Realizing the value of the national gift and the creativity in creating them, BLUSAIGON was invested by Vietnamese shark for 4 billion for 32% of the shares. After only 3 days when the broadcast was broadcast, the traffic of BLUSAIGON products and visitors increased 10 times. Currently, BLUSAIGON's products are not only favored by domestic businesses and CEOs, but also by many foreigners who want to own a unique pen for themselves.

back to top