Chính Sách Khách Hàng Thân Thiết – BLUSAIGON user

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM

Khi quý anh chị mua hàng thì công ty sẽ quy đổi giá trị của đơn hàng ra thành điểm của quý anh chị: 1 ĐIỂM = 10,000 VNĐ

Khi mua hàng, hệ thống sẽ tự tích luỹ điểm thưởng đến tài khoản quý khách. Công ty sẽ gửi thông báo đến quý anh chị khi quý anh chị thay đổi loại thành viên

back to top