RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Mo – BLUSAIGON user

RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

1,549,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:533004009

 

Thông tin sản phẩm

Màu sắc: Bào Ngư New Zealand

Loại bạc: Bạc Ý 925

Đá: Kim Cương Moissanite

Bộ sưu tập: RISEA

 

 

 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite
 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite
 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

back to top