Risea - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng – BLUSAIGON user

RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng

RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng

-5% 1,691,941₫ 1,780,990₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:530010500

 

Thông tin sản phẩm

Màu sắc: Bào Ngư New Zealand

Loại bạc: Bạc Ý 925

Bộ sưu tập: RISEA

 

 

 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng
 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng
 RISEA - Mặt Dây - Khảm Bào Ngư - Bạc Ý Mạ Vàng

back to top