RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương – BLUSAIGON user

RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

2,899,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:570006009

 

Thông tin sản phẩm

Màu sắc: Ngọc trai trắng Bắc Úc

Loại bạc: Bạc Ý 925 mạ vàng trắng

Đá: Kim Cương Moissanite

Bộ sưu tập: RISEA

 

 

 RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite
 RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite
 RISEA - Lắc Tay - Ngọc Trai Trắng - Bạc Ý Mạ Vàng Trắng Đính Kim Cương Moissanite

back to top