B970 - Ruột Kim Đen - Dòng Gemperor/ Blutinum – BLUSAIGON user

B970 - Ruột Kim Đen - Dòng Gemperor/ Blutinum

B970 - Ruột Kim Đen - Dòng Gemperor/ Blutinum

250,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:850007002


Nét mực: EF(0.4 mm)

Màu mực: Đen

Quy cách: 1 sản phẩm/ hộp

Nước Sản xuất: Đức 

 B970 - Ruột Kim Đen - Dòng Gemperor/ Blutinum
 B970 - Ruột Kim Đen - Dòng Gemperor/ Blutinum

back to top