B850 - Ruột Nước Xanh - Dòng Gemperor/ Blutinum – BLUSAIGON user

B850 - Ruột Nước Xanh - Dòng Gemperor/ Blutinum

B850 - Ruột Nước Xanh - Dòng Gemperor/ Blutinum

250,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:850008001


Nét mực: F(0.5 mm)

Màu mực: Xanh đại dương

Quy cách: 1 sản phẩm/ hộp

Nước Sản xuất: Đức 

 B850 - Ruột Nước Xanh - Dòng Gemperor/ Blutinum
 B850 - Ruột Nước Xanh - Dòng Gemperor/ Blutinum

back to top