B785 - Ruột Bi Xanh - Dòng Inspired – BLUSAIGON user

B785 - Ruột Bi Xanh - Dòng Inspired

 B785 - Ruột Bi Xanh - Dòng Inspired

B785 - Ruột Bi Xanh - Dòng Inspired

150,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:850001001

 

Nét mực: M (0.7mm)

Màu mực: Xanh đại dương

Quy cách: 1 sản phẩm/ hộp

Nước Sản xuất: Đức 

 B785 - Ruột Bi Xanh - Dòng Inspired

back to top