Aura Box – BLUSAIGON user

Hộp Sơn Mài - AURA

Hộp Sơn Mài - AURA

9,999,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:28
AURA BOX sẽ đưa bạn đến cảnh sắc đẹp như tranh vẽ với sắc xanh sâu thẳm của bào ngư New Zealand thông qua nghệ thuật sơn mài ngàn năm. Cánh sen nở trong bình minh tràn đầy sức sống và dòng chảy năng lượng tích cực chứa đựng những câu chuyện và kỉ niệm của bạn.
 
 Hộp Sơn Mài - AURA
 Hộp Sơn Mài - AURA
 Hộp Sơn Mài - AURA
 Hộp Sơn Mài - AURA
 Hộp Sơn Mài - AURA

back to top