PNJ01. Mẫu 12 - Tròn, trắng, 30mm/1,6mm – BLUSAIGON user

PNJ01. Mẫu 12 - Tròn, trắng, 30mm/1,6mm

BLUSAIGON

PNJ01. Mẫu 12 - Tròn, trắng, 30mm/1,6mm

100,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:750011001
Chưa có mô tả

back to top