B970 - Ruột Kim Xanh - Dòng Gemperor/Blutinum – BLUSAIGON user

B970 - Ruột Kim Xanh - Dòng Gemperor/Blutinum

B970 - Ruột Kim Xanh - Dòng Gemperor/Blutinum

250,000₫

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:850007001


Nét mực: EF(0.4 mm)

Màu mực: Xanh đại dương

Quy cách: 1 sản phẩm/ hộp

Nước Sản xuất: Đức 

 B970 - Ruột Kim Xanh - Dòng Gemperor/Blutinum
 B970 - Ruột Kim Xanh - Dòng Gemperor/Blutinum

back to top