B735 - Ruột Bi Đen - Dòng Champion/Visionary – BLUSAIGON user

B735 - Ruột Bi Đen - Dòng Champion/ Visionary

 B735 - Ruột Bi Đen - Dòng Champion/ Visionary

B735 - Ruột Bi Đen - Dòng Champion/ Visionary

200,000₫
Nét Chữs:
Màu Mựcs:

×

Cá nhân hoá bút của bạn

FONT

Vị trí khắc chữ


Font chữ


Màu phủ

Nhũ vàng Nhũ bạc

SKU:850004002

 

 

Nét mực: F(0.5 mm), M (0.7mm), B(1.0 mm)

Màu mực: Đen

Quy cách: 1 sản phẩm/ hộp

Nước Sản xuất: Đức 

 

 B735 - Ruột Bi Đen - Dòng Champion/ Visionary

back to top