user
Contact BLUSAIGON

BATCH CODE

Tra Cứu Batch Code BLUSaigon
Batch Code

 

Batch Code của BLUSaigon là một dãy các chữ số được ghi rõ trên nhãn của từng sản phẩm, nó được ghi ngay phía trên mã vạch sản phẩm. Mỗi một lô sản xuất của BLUSaigon sẽ có một mã batch code riêng và duy nhất. Nó giúp cho chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng của từng lô hàng sản xuất. 

 

Khi quý anh chị gõ mã batch code trên sản phẩm BLUSaigon thì nó sẽ cho quý anh chị biết mã lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, ngày đóng gói, nhà sản xuất, nguồn gốc nguyên vật liệu, giấy chứng nhận của doanh nghiệp cho lô hàng, giấy kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm chứng nhận cho từng lô hàng, chỉ dẫn địa lý vùng nguyên liệu…

back to top