Giỏ hàng

Ms. Huyền

Thật bất ngờ Viết một viên ngọc BluSaigon tuyệt đẹp. Bên ngoài còn đẹp hơn trên hình. Khách hàng tôi nhận được quá khen ngợi, cảm ơn bạn rất nhiều. Lần tới cảm ơn BluSaigon vì đã tạo thêm 2 tên cây khắc để giúp tôi!